Produkty

Produkty

UTP Maintenance - opravy a renovácie

Pre bližšiu aplikáciu prosím rozbaľte kategóriu v menu pomocou tlačidla +

Produkty označené pod UTP prinášajú skúsenosti pre priemyselné aplikácie v oblasti opravy, opotrebeniu a ochrany povrchu. Má viac ako 60 ročnú históriu ako inovatívny dodávateľ produktov zváracej techniky. UTP maintenance je globálny líder v segmente opravy, údržby a navárania. Značka UTP bola pridana do siete značiek voestalpine Böhler aby priniesli najunikátnejšie produktové portfólio materiálov z vlastných výrobných závodov. Hlavný princip značky UTP maintenance je - ”Tailor-made Protectivity TM” - ochrana na mieru. To kladie dôraz na zákazníka, ktorý získavajú ideálnu kombináciu produktivity a ochrany s najdlhšou dobou prevádzky a až do maximálnej výkonovej kapacity svojich produktov. Prínos pre zákazníka je aj vo vzájomnej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja. Na základe tohto silného záväzku v kombinácii s inovačnou kapacitou, sa neustále vyvíjajú nové produkty. Portfólio UTP maintenance zahŕňa približne 600 výrobkov na mieru: nelegované a jemnozrné konštrukčné ocele, nízkolegované a strednelegované ocele, nehrdzavejúce, kyselinovzdorné a žiaruvzdorné ocele, zliatiny na báze niklu, liatiny, meď a zliatiny medi, mangánové ocele, nástrojové ocele a ocele na báze kobaltu. Zameranie na odvetvia ako: poľnohospodárstvo, potravinárstvo, cementárne, ťažobný priemysel, energetika, sklársky, bánsky, petrochemický priemysel, celulózky a papierne, čerpadla, železnice, lodenice, špeciálne konštrukcie, oceliarne, nástrojarne...Prevedenie - obalené elektródy, plné drôty a tyčky, rúrkové drôty, drôty pod tavivom, pásky pre zváranie, prášky a drôty pre žiarový nástrek.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Znova hľadať to čo hľadáte